Маре Нострум НПО

Маре Нострум е  гражданска организация, членовете на която са загрижени от влошаващото се екологично   състояние на румънското крайбрежие и чиято мисия е да насърчава промяната от сегашните неустойчиви нагласи и практики  в посока към по-устойчиви и екологично осъзнати методи за експлоатация на румънската крайбрежна зона.

Маре Нострум НПО  е неправителствена организация  основана през 1994 г и нейните главни цели са:

-   да развие и диверсифицира финансовите източници на организацията

-   да  повиши информираността и да  образова обществеността

-   да насърчи и осигури устойчиво развитие на крайбрежната зона

-   да изготвя оценки на състоянието на околната среда

-   да спомогне за реализацията на специфични екологични политики

-  да установи партньорски взаимоотношения с всички заинтересовани страни от обществото

Маре Нострум има следните отдели:

-   информация за Черно море,   център  образование и ресурси

-   екологично образование и образование за устойчиво развитие

-   управление на отпадъците

-  опазване на биоразнообразието

-  доброволческа дейност

Участието ни в проект РИФОВЕ е едно ново предизвикателство за Маре Нострум, което ни дава възможност да развием и насърчим една от нашите основни цели: гарантиране на устойчивото развитие на крайбрежните зони. За нас е важно да бъдем част от Проект РИФОВЕ защото по този начин ние ще се опитаме да увеличим броя на изкуствените рифове и ще предоставим повече информация за изкуствените рифове в Черно море.

Резултатите постигнати от всички партньорски страни ще създадат възможност за подобряване на методологията по отношение на изкуствените рифове като  вероятно ще поставят и основата на нова институционална и законодателна рамка.

 

 

Контактна информация:

лице за контакти: Михаела Кандеа, изпълнителен директор

адрес: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 3, bl. F17, sc. A, ap. 3, Constanta 900711, ROMANIA

тел/факс : +40241/612422; +40341/407432

е-мейл: office@marenostrum.ro

уеб: www.marenostrum.ro

www.facebook.com/ongmarenostrum.constanta

http://ongmarenostrum.wordpress.com