Държавен университет „Илиа“

Държавният университет „Илиа“ е основан през 2006 г. От 2006 до 2011 г. следните институции са включени в неговата структура: Държавен университет за езици и култура „Илиа Чавчавадзе“, Държавен педагогически универститет „ Сулхан Саба-Орбелиани“, Спортна академия, Институтите по зоология и ботаника и други институции, всяка от които има дълга история и разнообразен институционален профил. Държавният университет „Илиа“ провежда и извършва изследвания по  всички основни научни направления. Въз основа на извършени  изследвания попадащи в обсега на фундаменталните науки, Държавен университет „Илиа“ насочва развитието на науката в Грузия във всички посоки. По този начин университета  се изявява като инициатор за  множество международни изследвания и е активен участник в много международни програми в тази област. Понастоящем Държавен университет „Илиа“ предлага обучение в четири основни направления: инженерни науки, бизнес, наука и изкуство и право.Университетът следва модела на изследователския триъгълник. Това обяснява и съществуването на три интердисциплинарни направления в университета:

-  грузински изследвания

-  изследване на фундаменталните проблеми на науката

-  участие в международни изследвания

Развитие базирано на тази мисия е единственият начин чрез който  Държавният университет „Илиа“ би се превърнал пълноправен член на световната образователна и изследователска общност. Институтът по зоология и Институтът по екология  към Държавния университет „Илиа“ притежават нужния капацитет и  експерти с които да вземат активно участие в Проект РИФОВЕ. Към университета функционира  Черноморският изследователски център в Григолети, намиращ се в близост до пристанище Поти,  който ще бъде на разположение за научни изследвания в рамките на Проект РИФОВЕ.

 

Контактна информация:

лице за контакти: доц. Белла Джапошвили, ръководител на лабораторията по хидробиология и ихтиология към Института по зоология

адрес:  3/5 Cholokashvili Ave, 0162 Tbilisi, GEORGIA

е-мейл: bela_japoshvili@iliauni.edu.ge, bella.japoshvili@gmail.com

уеб: www.iliauni.edu.ge