Факултет по морски науки към Технически университет „Карадениз“

Факултетът по морски науки към Техническия университет „Карадениз“ (Трабзон, Турция) е основан през 1982 г и започва обучителната си програма през 1984 г. Факултетът има 3 департамента: департамент по рибарство, департамент по морска архитектура и департамент за морски транспорт и бизнес администрация. Броят на студентите достига 800 души, а преподавателския състав 85, от които 35 са с академични титли.

Главните задачи на департамента по рибарство са фокусирани върху морската екология, управлението на риболова, рибопреработката и аквакултурите.  Освен образование и обучение, департаментът работи и по проекти в областта на рибарството и неговото управление, рибарски съоръжения и техния подбор, защитените морски зони, аквакултурите, храненето на рибите, водните циркулационни системи, преработката на морски продукти и тяхното съхранение и хигиена, физичната и химична океанография, молекулярната биология и рибна генетика, както и  морската  екология, всички те   финансирани  от национални и международни източници.

Департаментът е партньор по няколко Европейски мрежи, по Шестата и Седмата рамкова програма, както и по различни трансгранични проекти. Департаментът по рибарстово притежава  два изследователски кораба „Денар 1“ и „Якамоз“, експериментална станция по аквакултури, а също и  многобройни лаборатории по биология, химия, водно замърсяване, генетика, както и ветеринарна и рибна   лаборатория.

Департаментът има за цел:  по-активно участие в решаването на проблемите свързани с Черно море,  увеличаване площта за изследвания в   изключителната икономическа зона на Турция и  задълбочаване на сътрудничеството  както с научно-изследователските институции от черноморските страни така и с  европейските институции.

 

Контактна информация: 

лице за контакти: проф. Ертюг Дюзгунеш,  лектор във факултета и бивш  декан

адрес: KTU Deniz Bilimleri Fakültesi, 61530 Camburnu, Trabzon,TURKEY

е-мейл: ertugduzgunes@gmail.com

уеб: http://www.deniz.ktu.edu.tr/indexe.htm

http://katalog.ktu.edu.tr/DersBilgiPaketi/generalinfo.aspx?pid=85&lang=2