ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort

Факултет по морски науки към Технически университет „Карадениз“

Факултетът по морски науки към Техническия университет „Карадениз“ (Трабзон, Турция) е основан през 1982 г и започва обучителната си програма през 1984 г. Факултетът има 3 департамента: департамент по рибарство, департамент по морска архитектура и департамент за морски транспорт и бизнес администрация. Броят на студентите достига 800 души, а преподавателския състав 85, от които 35 са с академични титли.

Главните задачи на департамента по рибарство са фокусирани върху морската екология, управлението на риболова, рибопреработката и аквакултурите.  Освен образование и обучение, департаментът работи и по проекти в областта на рибарството и неговото управление, рибарски съоръжения и техния подбор, защитените морски зони, аквакултурите, храненето на рибите, водните циркулационни системи, преработката на морски продукти и тяхното съхранение и хигиена, физичната и химична океанография, молекулярната биология и рибна генетика, както и  морската  екология, всички те   финансирани  от национални и международни източници.

Департаментът е партньор по няколко Европейски мрежи, по Шестата и Седмата рамкова програма, както и по различни трансгранични проекти. Департаментът по рибарстово притежава  два изследователски кораба „Денар 1“ и „Якамоз“, експериментална станция по аквакултури, а също и  многобройни лаборатории по биология, химия, водно замърсяване, генетика, както и ветеринарна и рибна   лаборатория.

Департаментът има за цел:  по-активно участие в решаването на проблемите свързани с Черно море,  увеличаване площта за изследвания в   изключителната икономическа зона на Турция и  задълбочаване на сътрудничеството  както с научно-изследователските институции от черноморските страни така и с  европейските институции.

 

Контактна информация: 

лице за контакти: проф. Ертюг Дюзгунеш,  лектор във факултета и бивш  декан

адрес: KTU Deniz Bilimleri Fakültesi, 61530 Camburnu, Trabzon,TURKEY

е-мейл: ertugduzgunes@gmail.com

уеб: http://www.deniz.ktu.edu.tr/indexe.htm

http://katalog.ktu.edu.tr/DersBilgiPaketi/generalinfo.aspx?pid=85&lang=2