Видео

Репортаж за Проект РИФОВЕ по румънската PRO TV

С подкрепата на румънската НПО "Маре Нострум, партньор по Проект РИФОВЕ, на 20-22 май 2013 в черноморския курурот "Нептун" (Констанца, Румъния) се проведе Втората кръгла маса в рамките на проекта.


Подробно

Документален филм за откриването на Проект РИФОВЕ

Българска фондация Биоразнообразие като водещ партньор на Проект РИФОВЕ организира и проведе форум за откриване на Проект РИФОВЕ както и технически семинар, посветен на изкуствените рифове.


Подробно

Черно море


Подробно

Научни изследвания


Подробно

Изкуствени рифове


Подробно