Партньори

bulgaria

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ)

Българска Фондация Биоразнообразие(БФБ) е създадена през 1997 г с подкрепата на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието. Още от своето основаване БФБ подкрепя усилията на българското правителство и на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за прилагането на устойчиви практики за управление в седем 7 ключови региона – Централен Балкан, Добруджа, Бургаски влажни зони, Ропотамо, Странджа, Източни Родопи, Пирин. Екипът на БФБ е автор на множество дейности за директно опазване на природата като Планове за действие за видове от списъка на застрашените животни, Планове за управление на защитени територии както и на подготвянето и подаването на документи за обявяне на нови защитени територии – национални паркове и рамсарски места.


Подробно
ukraine

Институт по биология на южните морета – филиал Одеса, Украинска академия на науките (ИБЮМФО)

Институтът по биология на южните морета е основан през 1964 г със специална резолюция на президента на АН на СССР. Трите украински биологически станции на Черно море работещи по това време ( в Севастопол, Одеса и Карадаг) се обединяват в Институт по биология на южните морета „А.Ковалевски“ към АН на УССР. По късно той се преименува на Институт по биология на южните морета – филиал Одеса.


Подробно
romania

Маре Нострум НПО

Маре Нострум е гражданска организация, членовете на която са загрижени от влошаващото се екологично състояние на румънското крайбрежие и чиято мисия е да насърчава промяната от сегашните неустойчиви нагласи и практики в посока към по-устойчиви и екологично осъзнати методи за експлоатация на румънската крайбрежна зона.


Подробно
georgia

Държавен университет „Илиа“

Държавният университет „Илиа“ е основан през 2006 г. От 2006 до 2011 г. следните институции са включени в неговата структура: Държавен университет за езици и култура „Илиа Чавчавадзе“, Държавен педагогически универститет „ Сулхан Саба-Орбелиани“, Спортна академия, Институтите по зоология и ботаника и други институции, всяка от които има дълга история и разнообразен институционален профил.


Подробно
turkey

Факултет по морски науки към Технически университет „Карадениз“

Факултетът по морски науки към Техническия университет „Карадениз“ (Трабзон, Турция) е основан през 1982 г и започва обучителната си програма през 1984 г. Факултетът има 3 департамента: департамент по рибарство, департамент по морска архитектура и департамент за морски транспорт и бизнес администрация. Броят на студентите достига 800, а преподавателския състав – 85, от които 35 са с академични титли.


Подробно

Черно море


Подробно

Научни изследвания


Подробно

Изкуствени рифове


Подробно