Документи

Съобщение за пресата от Кръглата маса в Одеса

Съобщение за пресата от проведената на 29-30 ноември 2012 г в Одеса Първа кръгла маса в рамките на проект РИФОВЕ.

линк: REEFS Press Release Odessa round table_bg


ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИЗКУСТВЕНИ РИФОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ

ОКОНЧАТЕЛЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ПО ДОГОВОР REEFS № 17/01.06.2015 Г. ПО ПРОЕКТ „ИЗСЛЕДВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ФИЛТРАТОРИ НА МОРЕТО – РИФОВЕ”, №1.2.1 65869.86; CONTRACT 40921/30.05.2012&MIS-ETC 280, СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН 2007-2013”,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТАРА МАРИН ЕООД

ЕКИП/АВТОРИ: ДИМИТЪР БЕРОВ, СТЕФАНИЯ КЛАЙН, ЙОАНА ГЕОРГИЕВА, ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, ВЕНЦИСЛАВ КАРАМФИЛОВ

Към документа тук.


Изкуствени рифове в Черно море – помагало за обучения

Помагалото съдържа интересна информация за състоянието на Черно море и екологичните проблеми в него, използването на изкуствените рифове – цели, модели, функции и въздействия, законодателство и икономическа ефективност на изкуствените рифове в района. Документът е достъпен като щракнете върху заглавието по-долу:

Изкуствени рифове в Черно море – помагало за обученияЧерно море


Подробно

Научни изследвания


Подробно

Изкуствени рифове


Подробно