Статии

Artificial reefs as a means of hydrobiological amelioration

The fouling community formed on hard substrates plays an important role in the process of transformation of matter and energy of aquatic ecosystems.


Подробно

Artificial reefs as a means of improving the state of aquatic ecosystems: tendencies for organization, experience of the Black Sea countries

Artificial reefs (ARs) take their beginning from coral reefs, rows formed by ridges of calcareous skeletons of coral colonies in the shallow waters ....


Подробно

Eкологични проблеми на Черно море – настояще и бъдеще

Черно море е затворено море, което е почти изолирано от Световния океан и е обградено от почти всички страни от суша.


Подробно
AR_trainingInfo_BG-Final-1_Page_1

Изкуствени рифове в Черно море – помагало за обучения


Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИЗКУСТВЕНИ РИФОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ


Подробно

Черно море


Подробно

Научни изследвания


Подробно

Изкуствени рифове


Подробно