Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ)

Българска Фондация Биоразнообразие(БФБ) е създадена през 1997 г с подкрепата на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието. Още  от своето създаване БФБ подкрепя усилията на българското правителство и на швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за прилагането на устойчиви практики за управление в седем 7 ключови региона – Централен Балкан, Добруджа, Бургаски влажни зони, Ропотамо, Странджа, Източни Родопи и Пирин. Екипът на БФБ е автор на множество дейности за директно опазване на природата като Планове за действие за видове от списъка на застрашените животни, Планове за управление на защитени територии както и на  подготвянето и подаването на документи за обявяване на нови защитени територии – национални паркове и рамсарски места.

Основните области в които работи нашата организация са:

- подобряване на мрежата от защитени територии

- подкрепа на биологичното разнообразие

- създаване на образователни модели в биологията насочена към опазване на видовете

- повишаване на обществената информираност

В рамките на българското-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие през 2000 г.бе създаден първият природозащитен и информационен център за Северното черноморие като част от БФБ. Той е известен повече като посетителски център „Калиакра“ и се намира в с.Българево  в близост до н-с Калиакра.Интерактивната изложба в центъра представя най-интересните обитатели на Черно море и последните запазени степи по Северното Черноморие.

Основните направления, в които работи на Посетителски център “Калиакра” са:

-популяризиране на природните и културно-исторически ценности  на природен резерват „Калиакра“ и в района на Северното Черноморие

- подпомагане на екологичното образование в училищата

- разпространение на информация сред туристите за природен резерват “Калиакра” и за другите защитени територии по Северното Черноморие

 

Контактна информация:

лице за контакти: Петко Цветков, Ръководител на Проект РИФОВЕ

адрес: ул. Веслец 39-41, ет. 4, ап.11, София, 1202

тел/факс: 02/ 9316183

е-мейл: petko.tzvetkov@biodiversity.bg

уeб:  www.bbf.biodiversity.bg