ПОКАНА за участие в обучение„Практически занимания с Изкуствени рифове в Черно море “

ПОКАНА

за участие в обучение„Практически занимания с Изкуствени рифове в Черно море “
организирано от Българска Фондация Биоразнообразие като част от изпълнението на проект„Изследване и възстановяване на естествените филтратори на морето – REEFS“, финансиран по програмата за Черноморско сътрудничество 2007-2014 на ЕС.

11-13 септември, 2015 г. село Кранево

Ако обичате Черно море, ако ви е грижа за него, за водните му обитатели и за това какво можем да направим, за да го опазим, ако не знаете какво са изкуствени рифове, но бихте желали да научите как се правят и инсталират и каква е ползата от тях за морските екосистеми и за хората…

Предлагаме Ви да участвате в тридневно обучение, което ще се проведе в перода 21-23.08, 2015 в село Кранево и ще предостави практическиопит и знания, свързани с изкуствените рифове, които са създадават по проект REEFS, и част от които са инсталирани в района на село Кранево. Обучението ще бъде водено от експерти биолози, морски еколози и водолази, които ще запознаят участниците по темата:

- Какво са изкуствените рифове, какви типове изкуствени рифове има, как се произвеждат и инсталират
- Каква е ползата от изкуствените рифове за морските екосистеми и за хората
- Практически занимания по изработването на изкуствен риф
- Посещение на мястото, където се изработват рифовете и където са инсталирани

Какво осигуряваме:
- Настаняване в стаи за трима – нощувка и осигурена храна в почивна станция в село Кранево в периода 11-13 сепметври, 2015 г.
- Организиран транспорт от Варна до Кранево и обратно след завършване на семинара на 13 сепмтеври, 2015 г.

Ако имате желание да участвате, моля попълнете формуляра за кандидатстване по-долу и го изпратете на адрес :
peter.todorov@biodiversity.bg и julia.yordanova@biodiversity.bg (subject: seminar Artificial REEFS – Kranevo, 2015) не по-късно от 06.09.2015 г. включително.
Моля, имайте предвид, че броят на участниците е ограничен до 12 човека.
Одобрените на базата на информацията от формуляра за кандидатстване ще получат потвърждение от наша страна не по-късно от 9септември, 2015 г. включително.

Повече за проекта

Проект REEFS цели възстановяване и подобряване на морските екосистеми и адресиране на проблемът с органичните замърсители в Черно море чрез предоставяне на подходящи условия за развитие на естествените филтратори на морската вода в Черно море – мидите. Проектът се изпълнява в партньорство с още четири държави, граничещи с Черно море – Румъния, Украйна, Грузия и Турция и също така се стреми към подобрявана на знанията и информацията необходима за изграждане и инсталиране на изкуствени рифове, както и за създаване на съвременни стратегии, планове за действие и вътрешни мерки, целящи възстановяване на морските ресурси и поддържане на риболовството в Черно море и за в бъдеще.

Формуляр за кандидатстване за участие в семинар „Практически занимания с Изкуствени рифове в Черно море “
11-13 септември, 2015 г., село Кранево
Проект„Изследване и възстановяване на естествените филтратори на морето – REEFS“
1. Три имена:
2. Възраст:
3. Местоживеене:
4. Информация за обратна връзка:
- адрес на електронна поща:
- телефон:
5. Специални изисквания за храна (вегетарианска диета, алергии и др.):
6. С какво се занимавате, ако сте студент – какво учите?
7. Какво ви мотивира да участвате в семинарът? (до 600 знака)
8. С какво бихте могли да допринесете за успешното провеждане на семинара? (до 600 знака)
9. Как бихте могли да използвате знанията придобити по време на семинара? (До 600 знака)